Danh bạ các nhánh họ Đồng Việt Nam

Thứ ba - 05/07/2016 15:36
Danh bạ các nhánh họ Đồng Việt Nam, cập nhập ngày 19/5/2016
Danh bạ các nhánh họ Đồng Việt Nam
Danh bạ các nhánh họ Đồng Việt Nam
HỌ ĐỒNG Ở THÔN TÂN HIỆP, BÀU CHINH, CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA VŨNG TÀU
Liên hệ: Đồng Thị Hồng Thái
 
HỌ ĐỒNG Ở LÀNG CHÂU, CAO XÁ, TÂN YÊN, BẮC GIANG
Cụ tổ: Cụ Phúc Hiền, Phúc Hưng
và Cụ Phúc Quang                                                                          
Trưởng tộc: Đồng Văn Cảnh
Ngày giỗ: 22/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: TS. Đồng Xuân Thụ - 0913 220 939
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HẠ, NGHĨA HÒA, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Cụ tổ: Đồng Văn Nậm
Trưởng tộc: Đồng Văn Tiếp
Ngày giỗ: 12/1 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: GS.TS Trung tướng Đồng Minh Tại
– 0982558558
 
HỌ ĐỒNG Ở THỌ XƯƠNG, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
Liên hệ: Đồng Văn Hùng – 0984474807
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN THANH GIÃ, TAM DỊ, LỤC NAM, BẮC GIANG
Cụ tổ: Đồng Quý Công
Trưởng tộc: Đồng Văn Lân
Ngày giỗ: 16/11 Âm lịch
Nhà thờ: Chưa có
Liên hệ: Đồng Văn Duyến - 0988137985
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN CHỒI, LỤC SƠN, LỤC NAM, BẮC GIANG
Cụ tổ: Đồng Đăng Doanh
Trưởng tộc: Đồng Văn Quân
Ngày giỗ: 25/10 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Quân – 01675062316
 
HỌ ĐỒNG Ở XUÂN PHONG, CHU ĐIỆN, LỤC NAM, BẮC GIANG
Cụ tổ: Đồng Xuân Quán
Trưởng tộc: Đồng Xuân Vầy
Ngày giỗ: 12/7 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Xuân Đích – 0983683027
 
HỌ ĐỒNG THÔN TRUNG TÂM, HỢP THỊNH, HIỆP HÒA, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Xuân Khánh
Ngày giỗ: 01/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Xuân Khánh – 0975383130
 
HỌ ĐỒNG LÀNG KIM TRÀNG, VIỆT LẬP, TÂN YÊN, BẮC GIANG
Cụ tổ: Đồng Đăng Kim
Trưởng tộc: Đồng Văn Bình
Ngày giỗ: 17/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Bình – 01699288246
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN VÀNG, XÃ NGHĨA HÒA, HUYỆN LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Khắc Phức (Trưởng cành)
Liên hệ: Đồng Khắc Phức – 01639412394
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HẠ, NGHĨA HÒA, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Bá Quát
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HẠ, NGHĨA HÒA, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Tân
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HẠ, XÃ NGHĨA HÒA, HUYỆN LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Nhân
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN XUÂN BIỀU, XÃ XUÂN CẨM, HUYỆN HIỆP HÒA, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Dũng
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HẠ, XÃ NGHĨA HÒA, HUYỆN LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Chương
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN SÂU, NGHĨA HÒA, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Hồng
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN DÂU KHOÁT, NGHĨA HƯNG, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Cẩm
Ngày giỗ: 20/1 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Bản – 0982089945
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HÀ, AN HÀ, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Thắm - 01632733762
 
HỌ ĐỒNG Ở PHỐ BẰNG, NGHĨA HÒA, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Cụ tổ: Đồng Đăng Tướng
Liên hệ: Đồng Văn Chương – 0916740828
 
HỌ ĐỒNG LÀNG LIỄU ĐỀ, TÂN LIỄU, YÊN DŨNG, BẮC GIANG
Cụ tổ: Đồng Phú Dụy
Trưởng tộc: Đồng Văn Mậu
Ngày giỗ: 15/10 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Mậu – 01642139151
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN 4, NGHĨA HƯNG, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Sơn
Liên hệ: Đồng Văn Sơn
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN XUÂN BIỀU, XUÂN CẨM, HIỆP HÒA, BẮC GIANG
Trưởng tộc: Đồng Văn Dũng
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN 3, XÃ AN HÀ, LẠNG GIANG, BẮC GIANG
 
HỌ ĐỒNG Ở CỐC ĐÁN, NGÂN SƠN, BẮC KẠN
Trưởng tộc: Đồng Văn Trầm
Liên hệ: Đồng Kim Tuyến – 0942196764
 
HỌ ĐỒNG Ở BẢN CHÀNG, ĐỒNG LẠC, CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN
Trưởng tộc: Đồng Phúc Vả
 
HỌ ĐỒNG Ở GIA PHÚ, XÃ BÌNH HƯƠNG, GIA BÌNH, BẮC NINH
Liên hệ:  Đồng Xuân Hiếu
Ngày giỗ: 14/12 Âm lịch
 
HỌ ĐỒNG Ở XÓM 2, THÔN TÂN THÀNH, CÁT HẢI, PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH
Cụ tổ: Đồng Văn Cường
Trưởng tộc: Đồng Lư
Ngày giỗ: 14/2 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Huyên – 01279393466
 
HỌ ĐỒNG Ở TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH
Thủy tổ: Đồng Văn Lang
 
Tằng tổ: Đồng Văn Phụng
Cao tổ: Đồng Văn Hồng và Đồng Văn Trung                                           
Trưởng tộc: Đồng Hữu Công
Liên hệ: Đồng Hữu Công – 0987111388
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN PHÚ HÒA, XÃ HÒA NHƠN, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG
Trưởng tộc: Đồng Đắc Huy Anh
Ngày giỗ: 15/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Đắc Huy Anh – 0983459916
 
HỌ ĐỒNG Ở PHÚ HÒA, HÒA NHƠN, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG
Cụ tổ: Từ Thanh Hóa vào đến nay 13 đời
Trưởng tộc: Đồng Đắc Huynh
Ngày giỗ: 15/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Đắc Bông – 0903534245
 
HỌ ĐỒNG Ở ĐỤC KHÊ, HƯƠNG SƠN, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI
Trưởng tộc: Đồng Văn Đen
Ngày giỗ: 29/9 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Trung – 01639611605
 
HỌ ĐỒNG LÀNG DIỀN, DUYÊN YẾT, HỒNG THÁI, PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI
Trưởng tộc: Đồng Văn Thông
Ngày giỗ: 26/9 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Thông – 0913545547
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN THỐNG NHẤT, TRUNG GIÃ, SÓC SƠN, HÀ NỘI
Cành trưởng 1: Đồng Văn Đoán
(nay Đồng Văn Lợi)
Cành trưởng 2: Đồng Văn Trong
Cành trưởng 3: Đồng Văn Tuyết
Nhà thờ: Có nhà thờ và mộ tổ
Liên hệ: Đồng Đại Phúc – 01665925470
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN THIẾT ÚNG, VÂN HÀ, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
Cụ tổ: Đồng Chính Phái
Trưởng tộc: Đồng Thế Hiển
Ngày giỗ: 18/11 Âm lịch (Tổ phụ) - 2/5 Âm lịch (Tổ mẫu)
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Hướng – 01692384148
 
HỌ ĐỒNG Ở CẦU CẢ, CỔ LOA, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
Trưởng tộc: Đồng Đạo Hiệp
Ngày giỗ: 4/2 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Đạo Tuyết – 0983087022
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HOÀNG LONG, ĐẶNG XÁ, GIA LÂM, HÀ NỘI
Trưởng tộc: Đồng Văn Tuấn – 0913371824
 
HỌ ĐỒNG Ở XUÂN TRẠCH, XUÂN CANH, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
Cụ Tổ: Đồng Phú Xẻ
Trưởng tộc: Đồng Phú Dụ
Ngày giỗ tổ: 10/8 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Phú Dụ - 01658650243
 
HỌ ĐỒNG Ở DUYÊN YẾT, PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI
Trưởng tộc: Đồng Văn Tuyến
Ngày giỗ: 8/4 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Tuyến – 016651853
 
HỌ ĐỒNG Ở THANH CAO, THẠCH KHÊ, HÀ TĨNH
 
Cụ tổ: Cụ Đồng Văn Năng,
Đồng Bồi (Hiệu Cặp)
Trưởng tộc: Đồng Xuân Vượng
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Khánh Toàn – 0974488399
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN 9, TIẾN LỘC, HUYỆN CAN LỘC, HÀ TĨNH
Cụ tổ: Đồng Văn Chất
Trưởng tộc: Đồng Văn Hà
Ngày giỗ: 28/11 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Kế - 0915082172
 
HỌ ĐỒNG Ở NAM GIÁN, CỔ THÀNH, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Văn Thanh
Ngày giỗ: 15/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Thanh – 01663879317
 
HỌ ĐỒNG Ở KIM ĐÍNH, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG
Cụ tổ: Đồng Quang Riệp
Trưởng tộc: Đồng Xuân Thiều
Ngày giỗ: 21/1 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Quốc Thiều – 0912107687
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN KHÊ KHẨU, VĂN ĐỨC, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Cụ tổ: Đồng Quý Công (tự Phúc Trung)
Trưởng tộc: Đồng Bá Trận
Ngày giỗ: 16/1 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Bá Hiển – 01682777283
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN CỔ CHÂU, CỔ THÀNH, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Tùng – 0975786868
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN ĐỒNG TIẾN, LIÊN HÒA, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG
Nhà thờ: Có nhà thờ
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN KHÊ KHẨU, VĂN ĐỨC, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Văn Đoan
Ngày giỗ: 12/1 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Thanh Phấn – 0913383202
 
HỌ ĐỒNG Ở KIM ANH VÀ KIM TÂN, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Văn Qúy
Liên hệ: Đồng Văn Năng - 0913241781
 
HỌ ĐỒNG Ở TẤT HẠ, CỘNG LẠC, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Quang Việt
Ngày giỗ: 10/3 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Quang Việt – 01645627286
 
HỌ ĐỒNG Ở SỪNG NGHIÊM, PHẢ LẠI, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Tố Kim
Ngày giỗ: 15/11 Âm lịch
Nhà thờ: Đã có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Tố Kim – 01685853617
 
HỌ ĐỒNG Ở PHAO SƠN, PHẢ LẠI, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Duy Tân
 
Nhà thờ: Đã có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Duy Tân – 0915822727
 
HỌ ĐỒNG NHÂN, LIÊN HÒA, HUYỆN KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Văn Trưởng
Ngày giỗ: 20/6 Âm lịch
Nhà thờ: Đã có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Trường – 0985590919
 
HỌ ĐỒNG Ở THỊ TỨ ĐỒNG GIA, ĐỒNG GIA, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Minh Tuấn
Ngày giỗ: 3/2 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Minh Tuấn – 03203724127
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HOÀNG XÁ, QUYẾT THẮNG, THANH HÀ, HẢI DƯƠNG
Cụ tổ: Đồng Phúc Giang
Trưởng tộc: Đồng Văn Nhất
Ngày giỗ: 15/11 Âm lịch
Nhà thờ: Đã có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Nhất – 0986285916
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN KHÊ KHẨU, VĂN ĐỨC, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Thế Hải
(Đồng Thế Hưng ủy quyền)
Ngày giỗ: 25/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Thế Hải – 0975657928
 
HỌ ĐỒNG Ở LÀNG TRẠI CHUỐI VÀ XÓM TRẠI Ở KINH MÔN, HẢI DƯƠNG
Liện hệ: Đồng Văn Chiến
 
HỌ ĐỒNG Ở ĐỀN KIẾP BẠC, DƯỢC SƠN, HƯNG ĐẠO, TX.CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG
Cụ tổ: Đồng Văn Đường
Trưởng tộc: Đồng Văn Nhuận
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Xuân Vạn – 0969573189
 
HỌ ĐỒNG THÔN AN THỔ, NGUYÊN GIÁP, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG
Trưởng tộc: Đồng Công Bổn
Ngày giỗ: 23/1 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Công Bổn – 0967294196
 
HỌ ĐỒNG Ở LIÊN HÒA, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG
Cụ tổ: Đồng Đạo Sùng
Trưởng tộc: Đồng Tiến Loạt
Ngày giỗ: 15/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Tiến Hoàng – 01668724337
 
HỌ ĐỒNG Ở KIM ANH VÀ KIM TÂN, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG
Cụ tổ: Họ Đồng Trần
Liên hệ: Đồng Văn Năng – 091324178
 
HỌ ĐỒNG Ở KÊNH GIANG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Đăng Đệ
Trưởng tộc: Đồng Thanh Phú
Ngày giỗ: 6/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Thanh Phú – 01685836437
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN THẠCH LỰU, AN THÁI, AN LÃO, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Công Quỳnh
Trưởng tộc: Đồng Văn Nhật
Ngày giỗ: 5/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Ca – 01264096045
 
HỌ ĐỒNG Ở ĐỒNG AM, THƯỜNG SƠN, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Công Tự
Trưởng tộc: Đồng Văn Đông
Ngày giỗ: 19/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Xuân Vạn – 01683060275
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN TRÀNG DUỆ 4, LÊ LỢI, HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Văn Khiêm
Trưởng tộc: Đồng Văn Nghĩ
Ngày giỗ: 15/5 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Nghĩ – 01228317620
 
HỌ ĐỒNG Ở XÓM SOẠN DÙNG, AN HỒNG, AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Đức Khoan
Trưởng tộc: Đồng Hồng Tô
Ngày giỗ: 20/8 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Hồng Tô – 0912087085
HỌ ĐỒNG Ở ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG
Ngày giỗ: 10/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Mậu
 
HỌ ĐỒNG Ở LÃO PHONG, TÂN PHONG, KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG
Trưởng tộc: Đồng Xuân Hùng
Ngày giỗ: 11/11 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Xuân Hùng – 0912380409
 
HỌ ĐỒNG Ở AN LUẬN, AN TIẾN, AN LÃO, HẢI PHÒNG
Trưởng tộc: Đồng Văn Lượng
Ngày giỗ: 25/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Lượng – 0936607731
 
HỌ ĐỒNG Ở LÃI SƠN, TÚ SƠN, KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Phúc Hiền
Trưởng tộc: Đồng Duy Mạnh
Ngày giỗ: 20/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Duy Vững – 01688756123
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN ĐẠI LỘC 4, ĐẠI HỢP, KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG
Trưởng tộc: Đồng Đức Dố
Ngày giỗ: 23/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Đức Lân – 0947560135
 
HỌ ĐỒNG Ở CHINH HƯỞNG, THIÊN HƯƠNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Công Diệu
Trưởng tộc: Đồng Văn Cương
Ngày giỗ: 13/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Thăng – 0904442659
 
HỌ ĐỒNG Ở PHÙ LIỄN, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
Trưởng tộc: Đồng Văn Lậm
Ngày giỗ: 23/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Lan – 0913245050
 
HỌ ĐỒNG Ở BÍNH ĐỘNG, HOA ĐỘNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
Cụ tổ: Đồng Tế Trị
Trưởng tộc: Đồng Xuân Việt
Ngày giỗ: 16/1 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Xuân Lợi – 0904942504
 
HỌ ĐỒNG Ở KHU TIỂU TRÀ, DƯƠNG KINH, HẢI PHÒNG
Trưởng tộc: Đồng Xuân Quân
Ngày giỗ: 6/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Hồng Hoàn – 0913020869
 
HỌ ĐỒNG Ở P.HƯNG ĐẠO, Q.DƯƠNG KINH, HẢI PHÒNG
Trưởng tộc: Đồng Văn Sơn
Ngày giỗ: 20/6 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
 
HỌ ĐỒNG Ở XÃ TÂN DÂN, HUYỆN AN LÃO, HẢI PHÒNG
Trưởng tộc: Đồng Đức Điệu
Ngày giỗ: 13/8 Âm lịch
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN CẦU THÔN, TRUNG HÒA, YÊN MỸ, HƯNG YÊN
Trưởng tộc: Đồng Huy Thưởng
Liên hệ: Đồng Trung Chính – 0943139999
 
HỌ ĐỒNG Ở PHÍ XÁ, LỆ XÁ, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN
Trưởng tộc: Đồng Xuân Hòa
Liên hệ: Đồng Xuân Hòa – 0978397013
 
HỌ ĐỒNG Ở VĨNH THẠNH, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA
Cụ tổ: Đồng Văn Thái
Trưởng tộc: Đồng Văn Cảnh
Ngày giỗ: 28/8 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Như Vinh – 01626516250
 
HỌ ĐỒNG XÃ HỒNG PHONG, XÃ THỤY HÙNG HUYỆN CAO LỘC, LẠNG SƠN
Trưởng tộc: Đồng Thị Na
Ngày giỗ: 2/3 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Quang Viên – 0989548355
 
HỌ ĐỒNG Ở LẠC CHÍNH, TRỰC KHANG, TRỰC NINH, NAM ĐỊNH
Cụ tổ: Đồng Tuấn Hoành
Trưởng tộc: Đồng Ngọc Cường
Ngày giỗ: 10/1 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Thắng – 0912521279
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN LÝ NHÂN, NGHĨA SƠN, NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH
Trưởng tộc: Đồng Xuân Thủy
Ngày giỗ: 20/2 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: TS.Đồng Xuân Thành – 0982789920
HỌ ĐỒNG Ở THÔN LÝ NHÂN, NGHĨA SƠN, NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH
Cụ tổ: Đồng Văn Vạn
Trưởng tộc: Đồng Xuân Phái
Ngày giỗ: 17/1 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Xuân Khanh – 0912103414

HỌ ĐỒNG Ở THÔN LIÊN XƯƠNG,
HIÊN KHÁNH, VỤ BẢN, NAM ĐỊNH
Trưởng tộc: Đồng Văn Tuyền
Ngày giỗ: 6/1 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Hương – 0982789311
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN NHÂN HẬU, NGHĨA THÁI, NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH
Trưởng tộc: Đồng Xuân Lợi - 01672837687
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN NHÂN HẬU, NGHĨA THÁI, NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH
Cụ tổ: Đồng Xuân Trứ
Trưởng tộc: Đồng Văn Nghinh
Ngày giỗ: 27/1 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Cao Sơn – 0912239471
 
HỌ ĐỒNG Ở NGHĨA CHÂU, NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH
Trưởng tộc: Đồng Văn Chấn
Ngày giỗ: 4/11 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn An – 03503505587
 
HỌ ĐỒNG Ở HƯNG QUANG, P.NAM BÌNH, TP.NINH BÌNH, NINH BÌNH
Cụ tổ: Đồng Văn Chất
Trưởng tộc: Đồng Văn Kế
Ngày giỗ: 11/10 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Kế - 0915303061
 
HỌ ĐỒNG Ở YÊN TỪ, YÊN MÔ, NINH BÌNH
Trưởng tộc: Đồng Xuân Tua
Ngày giỗ: 11/11 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Xuân Phương – 0985685825
 
 HỌ ĐỒNG Ở TIÊN LONG, QUANG THÀNH, YÊN THÀNH, NGHỆ AN
Trưởng tộc: Đồng Văn Anh
Ngày giỗ: 17/7 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Sỹ Nguyên – 0944216342
 
HỌ ĐỒNG Ở LÀNG VĂN TRAI, LONG THÀNH, YÊN THÀNH, NGHỆ AN
Cụ tổ: Đồng Văn Cẩn
Trưởng tộc: Đồng Văn Trung
Ngày giỗ: 18/5 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Thái – 01693705122
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN VĨNH NGHĨA CỰU, DIỄN HÙNG, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN
Trưởng tộc: Đồng Viết Quy
Liên hệ: Đồng Viết Khang – 0912574818
 
HỌ ĐỒNG Ở XÓM 5, VĂN THAI, SƠN HẢI, QUỲNH LƯU, NGHỆ AN
Trưởng tộc: Đồng Phước Dũng
Ngày giỗ: 8/3 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Hùng – 0949909076
 
HỌ ĐỒNG Ở NHO LÂM, DIỄN THỌ, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN
Trưởng tộc: Đồng Quang Thi
Ngày giỗ: 18/1 Âm lịch
Nhà thờ: Đã có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Anh Tuấn – 0975783087
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN CẢNH, CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH
Trưởng tộc: Đồng Sỹ Buôi
Ngày giỗ: 9/3 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Hoài Dương – 0982132884
 
HỌ ĐỒNG Ở LÀNG TRÀ ĐÌNH, QUẾ PHÚ, QUẾ SƠN, QUẢNG NAM
Cụ tổ: Đồng Phước Ninh
Trưởng tộc: Đồng Sỹ Hùng
Ngày giỗ: 16/8 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Sỹ Hùng – 01647180689
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN TUYẾT DIÊM, BÌNH THUẬN, BÌNH SƠN, QUẢNG NGÃI
Trưởng tộc: Đồng Trinh Đây
Ngày giỗ: 10/12 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Trinh Luận – 01698525016
 
HỌ ĐỒNG Ở NGHĨA ĐÔNG, TP.QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI
Trưởng tộc: Đồng Một
Ngày giỗ: 20/3 và 16/12 AL
Liên hệ: Đồng Hoài Minh - 0978 430 431
 
HỌ ĐỒNG Ở PHÚ LỄ, HÒA THÀNH, ĐÔNG HÒA, PHÚ YÊN
Trưởng tộc: Đồng Văn Thạnh
Liên hệ: Đồng Văn Minh Tấn – 01677055575
 
HỌ ĐỒNG Ở Ô MỄ, TÂN PHONG, VŨ THƯ, THÁI BÌNH
Cụ tổ: Đồng Phúc Mẫn
Trưởng tộc: Đồng Văn Nho
Ngày giỗ: 14/2 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Văn Báng – 01678005568
 
HỌ ĐỒNG Ở THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN, THÁI THỤY, THÁI BÌNH
Trưởng tộc: Đồng Văn Chiến
Ngày giỗ: 15/3 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Thiếu tướng Đồng Văn Sơn
– 0903415807
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN QUANG CHIÊM, LIÊN HIỆP, HƯNG HÀ, THÁI BÌNH
Trưởng tộc: Đồng Văn Sơn
Ngày giỗ: 4/4 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Nhẫn – 01248294450
 
HỌ ĐỒNG Ỏ XÃ THỤY TRƯỜNG, THÁI THỤY, THÁI BÌNH
Trưởng tộc: Đồng Như Tuyên
Ngày giỗ: 18/8 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Ngọc Trường – 0915149525
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN NGỌC QUẾ, QUỲNH NGỌC, QUỲNH PHỤ, THÁI BÌNH
Trưởng tộc: Đồng Văn Phẳng
 
HỌ ĐỒNG Ở BÌNH AN, VŨ HỘI, VŨ THƯ, THÁI BÌNH
Cụ tổ: Đồng Thanh Phận
Trưởng tộc: Đồng Văn Nguyên
Ngày giỗ: 16/1 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Thanh Tú – 0913501700
 
HỌ ĐỒNG QUANG Ở TRẮC DƯƠNG, THÁI PHƯƠNG, HƯNG HÀ, THÁI BÌNH
Cụ tổ: Đồng Quang Hồng
Trưởng tộc: Đồng Quang Tố
Ngày giỗ: 16/4 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Quang Tố - 01664068764
 
HỌ ĐỒNG LÀNG MỚI - XÃ BÁ XUYÊN, TP. SÔNG CÔNG, THÁI NGUYÊN
Trưởng tộc: Đồng Xuân Thành
Ngày giỗ: 9/2 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Xuân Thành – 0976744315
 
HỌ ĐỒNG LÀNG NỌI - XÃ BÁ XUYÊN, TP. SÔNG CÔNG, THÁI NGUYÊN
Trưởng tộc: Đồng Thanh Thuận
Ngày giỗ: 18/11 Âm lịch
 
HỌ ĐỒNG LA KHAM - XÃ BÁ XUYÊN, TX SÔNG CÔNG, THÁI NGUYÊN
Trưởng tộc: Đồng Văn Thuyết
Ngày giỗ: 26/12 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Thuyết – 0973106303
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN HẠNH PHÚC, XUÂN PHƯƠNG, PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Trưởng tộc: Đồng Văn Nhân
Liên hệ: Đồng Song Hào – 0985069609
 
HỌ ĐỒNG Ở BẢO HOA 2 BẢO LINH, ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN
Trưởng tộc: Đồng Văn Phẳng
Liên hệ: Đồng Quang Sả - 0984395468
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN VÀNG, TÂN HƯƠNG, PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
Trưởng tộc: Đồng Văn Khoát – 0979456999
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN QUANG VINH, TÂN HƯƠNG, PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
Trưởng tộc: Đồng Văn Lập - 01664271775
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN 7, XÃ HOA LỘC, NGƯ LỘC, HẬU LỘC VÀ THỊ XÃ SẦM SƠN, THANH HÓA
Trưởng tộc: Đồng Văn Thân
Ngày giỗ: 6/2 Âm lịch                      
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Đại Lộc – 0913293026
 
HỌ ĐỒNG Ở ĐỘI 7, QUẢNG THẮNG, QUẢNG XƯƠNG, THANH HÓA
Cụ tổ: Đồng Như Hồng
Trưởng tộc: Đồng Đăng Nhạc
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liện hệ: Đồng Hữu Thành – 0977922455
 
HỌ ĐỒNG Ở XÓM 2, NGA BẠCH, NGA SƠN, THANH HÓA
Cụ tổ: Đồng Văn Đường
Trưởng tộc: Đồng Sĩ Hùng (0985389548)
Nhà thờ: Có nhà thờ
Ngày giỗ: 27/7 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Xuân Ẩm - 0165942871
             Đồng Hữu Mãn – 0978220163
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN 12, THỌ XƯƠNG, TƯỢNG VĂN, NÔNG CỐNG, THANH HÓA
Cụ tổ: Đồng Huy Trung
Trưởng tộc: Đồng Huy Hợi
Ngày giỗ: 23/10 Âm lịch
Nhà thờ: Có nhà thờ
Liên hệ: Đồng Huy – 01674959815
 
 HỌ ĐỒNG Ở THÔN 13, THỌ XƯƠNG, TƯỢNG VĂN, NÔNG CỐNG, THANH HÓA
Cụ tổ: Họ Đồng Văn
Trưởng tộc: Đồng Văn Tự
Ngày giỗ: 10/6 Âm lịch
Liên hệ: Đồng Văn Tự - 01687071660
 
HỌ ĐỒNG Ở THUẬN AN, BÌNH MINH, VĨNH LONG
Liên hệ: TS.Đồng Hồng Mai Dung
0936261792
 
HỌ ĐỒNG Ở THÔN PÁC CHÁNG, LINH PHÚ, CHIÊM HÓA, TUYÊN QUANG (THUỘC NHÁNH HỌ ĐỒNG Ở THÁI BÌNH)
Liên hệ: Đồng Thanh Tín – 01658403285

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Câu đối trái
Câu đối phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây