Văn khấn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2024

Thứ năm - 08/02/2024 03:11
Kính thưa bà con trong dòng họ, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2024, Ban Khánh tiết họ Đồng Bá xin gửi tới bà con các bài văn khấn do các nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu Hán Nôm tu soạn, chỉnh lý để bà con thuận lợi cho việc thờ cúng tổ tiên Tết này.
Văn khấn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2024
1. VĂN KHẤN TẤT NIÊN
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.
Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.
Con kính lạy ngài bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Tiên linh nội ngoại họ Đồng Bá

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão
Tín chủ chúng con là: Đồng Bá A, cùng vợ, con trai, con gái, con dâu, con dể, cháu nội,...
Ngụ tại: Xóm 9, khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.
Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh.
Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé, trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận.
Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.
Cẩn cáo.
 
2. VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
Kính lạy :
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
- Ngài Cựu Vương hành khiển, các ngài hành binh tôn thần, phán quan.
- Ngài Đương niên hành khiển; hành binh tôn thần, phán quan năm Nhâm Thìn.
- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần. Nay là phút giao thừa năm Nhâm Thìn.

Tín chủ chúng con là: Đồng Bá A, cùng vợ, con trai, con gái, con dâu, con dể, cháu nội,...
Ngụ tại: Xóm 9, khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân.
Nay Ngài Thái Tuế tôn thần
trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân,
dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt.
Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân.
Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.
Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Kính lễ Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

3. VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ
Kính lạy:
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị tôn Thần.
- Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
- Đồng Bá tộc đường thượng lịch đại chư chân linh, lai lâm chứng giám.

Nay phút giao thừa năm Nhâm Thìn,
Tín chủ chúng con là: Đồng Bá A, cùng vợ, con trai, con gái, con dâu, con dể, cháu nội,...
Ngụ tại: Xóm 9, khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, kính lễ Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con xin kính mời:
Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc, bằng bích y ly ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
 
4. VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1, MÙNG 2)
Kính lạy:
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị tôn Thần.
- Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
- Đồng Bá tộc đường thượng lịch đại chư chân linh, lai lâm chứng giám.

Hôm nay ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.
Tín chủ chúng con là: Đồng Bá A, cùng vợ, con trai, con gái, con dâu, con dể, cháu nội,...
Ngụ tại: Xóm 9, khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tất thông.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

5. VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1, MÙNG 2 TẾT
Kính lạy:
Các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.
Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán, mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.
Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời: các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

6. VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI/ LỄ HÓA VÀNG (MÙNG 3 TẾT)
Kính lạy:
- Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
- Ngài Đương niên, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, các Ngài Thổ Địa, Táo Quân, Long Mạch Tôn Thần
- Chư vị Tổ Khảo, Tổ Tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mồng Ba tháng Giêng năm Nhâm Thìn,
Tín chủ chúng con là: Đồng Bá A, cùng vợ, con trai, con gái, con dâu, con dể, cháu nội,...
Ngụ tại: Xóm 9, khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hoá kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên linh trở về Âm giới.
Kính xin: lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!
________
Ghi chú: Ngoài việc đứng trước bàn thờ khấn nguyện theo nội dung trên, bà con nên in bản văn khấn này ra, sau khi cúng nên hóa bản văn khấn ngay rồi tưới một ít rượu cúng lên.

Kính chúc bà con đón Tết Nhâm Thìn giản dị, trang nghiêm, thành tâm và đúng nghi lễ! Kính chúc bà con Năm mới Nhâm Thìn Vạn An - Vạn Lộc.

 
© Ghi rõ nguồn "Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương: http://hodongba.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều
Fanpage Họ đồng Việt Nam
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,347
  • Tháng hiện tại25,956
  • Tổng lượt truy cập6,886,665
Câu đối trái
Câu đối phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây