Báo cáo tổng kết hoạt động dòng họ từ năm 2020 đến nay, phương hướng hoạt động năm 2023

Chủ nhật - 05/02/2023 19:46
Báo cáo tổng kết hoạt động dòng họ từ năm 2020 đến nay, phương hướng hoạt động năm 2023
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY
 
1. Những việc đã làm được
1.1. Công tác tổ chức:
        - Tại Hội nghị Hội đồng Gia tộc ngày 01/02/2020 đã kiện toàn ban Hội đồng Gia tộc dòng họ gồm 21 thành viên. Từ năm 2020 đến nay, một số thành viên trong Ban Hội đồng gia tộc đã qua đời, một số thành viên cao tuổi không còn đủ sức khỏe tham gia công việc của dòng họ. Hội nghị Hội đồng Gia tộc ngày 27/01/2023 dòng họ đã tiến hành kiện toàn và ổn định thành viên trong Ban Hội đồng Gia tộc. Sau khi kiện toàn Ban Hội đồng gia tộc gồm 22 thành viên, đại diện cho tất cả các chi, ngành trong dòng họ, quy tụ được các thành viên uy tín, nhiệt thành, có tâm với tổ tiên và dòng họ. Thường trực Ban Hội đồng gồm 05 thành viên, đó là:
  1. Ông Đồng Bá Trận: Trưởng tộc
  2. Ông Đồng Bá Binh: Chủ tịch Hội đồng Gia tộc
  3. Ông Đồng Bá Hiền: Thư ký Hội đồng Gia tộc
  4. Anh Đồng Bá Kiên (Quả): Ủy viên thường trực
  5. Anh Đồng Bá Tuyến: Ủy viên thường trực
- Dòng họ đã tích cực tham gia các hoạt động của Ban Liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh. Tại Đại hội đại biểu Họ Đồng thành phố Chí Linh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024, dòng họ có 3 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành. Đó là:
+ Ông Đồng Bá Sáng được bầu làm Ủy viên Ban Liên lạc Họ Đồng Việt Nam, Phó ban thường trực Ban Liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh
+ Cháu Đồng Bá Tuyến được bầu làm Phó Ban liên lạc kiêm Trưởng ban Thông tin – Truyền thông
+ Ông Đồng Bá Binh được bầu làm ủy viên Ban Liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh, phụ trách chi họ Đồng Bá.
Tại Hội nghị Ban liên lạc họ Đồng TP. Chí Linh lần thứ 6 khóa 1 đã bầu bổ sung thêm ông Đồng Bá Trận vào Ban Chấp hành Ban Liên lạc khóa 1.
Như vậy hiện nay họ Đồng Bá có 4 thành viên tham gia Ban Chấp hành của họ Đồng thành phố Chí Linh
 
1.2. Hoạt động hướng về cội nguồn:
+ Duy trì việc chăm nom nghĩa trang dòng họ, phần mộ tổ tiên, tổ chức tưởng niệm ngày mất của cụ Thượng tổ ông, Thượng tổ bà trong thành viên Hội đồng gia tộc
Các năm năm 2020, 2022 là năm chẵn, nhưng do tình hình dịch Covid-19, nên tổ chức giỗ dối chỉ các thành viên trong Hội đồng tham gia).

+ Tổ chức cho con cháu dòng họ tham gia dâng hương tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Pháp Loa Đồng Kiên Cương (1330 – 2022) do Ban Liên lạc Họ Đồng TP Chí Linh tổ chức vào ngày 03/04/2022 (mùng 3.3 năm Nhâm Dần), chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám.
Năm 2023, dự kiến lễ dâng hương tưởng niệm 693 năm ngày viên tịch của Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Pháp Loa Đồng Kiên Cương (1330 – 2023) do Ban Liên lạc Họ Đồng TP Chí Linh tổ chức vào ngày 03/04/2023 (mùng 1.3 năm Quý Mão) tại chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám thành phố Chí Linh, do Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam tổ chức vào ngày 22/4/2023 (mùng 1.3 năm Quý Mão) tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ. Đề nghị bà con trong dòng họ có thời gian, điều kiện cùng tham gia.
 
1.3.  Hoạt động kết nối dòng họ:
Dòng họ đã tích cực tham gia các hoạt động kết nối dòng họ của Ban liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và các khu vực phụ cận cũng như tham gia các buổi giỗ tổ do các chi họ trên địa bàn Khu dân cư Khê Khẩu mời tham dự.
 
1.4.  Hoạt động thăm hỏi hiếu hỷ:
+ Phối hợp với Chính quyền, Ban Công tác mặt trận Khu dân cư Khê Khẩu và họ Đồng khu vực Văn Đức tổ chức tặng 50 suất quà tri ân các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2022.
 
+ Năm 2022. Dòng họ đã phối hợp với Ban Liên lạc họ Đồng TP Chí Linh tổ chức chúc thọ cho 3 cụ trên 95 tuổi là
1. Cụ Phạm Thị Nhinh, 97 tuổi
2. Cụ Đồng Bá Xưởng, 95 tuổi
3. Cụ Đồng Thị Mơ, 95 tuổi
 
Hằng năm, đề nghị các gia đình có các cụ thuộc diện chúc thọ (95 tuổi và 100 tuổi trở lên) gửi giấy tờ (Ảnh căn cước công dân hoặc bằng chúc thọ) trước ngày 30 tháng 12 hằng năm để dòng họ kịp thời tổng hợp gửi Ban Liên lạc họ Đồng thành phố tổ chức mừng thọ.
 
Từ năm 2020 đến nay, dòng họ đã phối hợp cùng Ban Liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh tặng quà khuyến học cho 06 cháu có thành tích trong học tập
+ Năm 2020:
1. Cháu Đồng Huy Đức, học sinh giỏi môn toán THPT cấp tỉnh, đỗ Học viên Tài chính.
2. Cháu Đồng Bá Phú, giải Tư, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020.
Năm 2021
1. Cháu Đồng Bá Bảo Nam, giải Nhì Ngày hội thể thao của bé thành phố Chí Linh năm 2020.
2. Cháu Đồng Bá Đức, trúng tuyển Trường Đại học Thủy Lợi.
Năm 2022
1. Cháu Đồng Bá Hoàng trúng tuyển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Cháu Đồng Bá Phong trúng tuyển Trường Đại học Phen-ni-kaa
 
Để kịp thời khen thưởng khuyến học cho các cháu đạt thành tích học sinh giỏi từ cấp thành phố trở lên, trúng tuyển Đại học từ 20 điểm trở lên, hằng năm đề nghị các gia đình tổng hợp gửi kèm giấy khen, giấy trúng tuyển về cho dòng họ trước ngày 01/10 hằng năm.
 
+ Duy trì thăm hỏi người đau yếu, phúng viếng người qua đời,... theo quy chế của dòng họ.
Đề nghị các chi, các ngành khi có thành viên đau ốm cần chủ động thông báo về cho Ban Hội đồng Gia tộc để tiến hành thăm hỏi được kịp thời.
1.5. Công tác thông tin, truyền thông:
+ Kịp thời thông các hoạt động động của dòng họ cũng như họ Đồng Chí Linh, Họ Đồng Việt Nam tới bà con trong dòng họ.
+ Duy trì hoạt động trang thông tin dòng họ tại địa chỉ: hodongba.vn và các trang thông tin trên mạng xã hội facebook (phây – búc).
 
2. Những hoạt động chưa làm được
1. Việc xúc tiến các công việc xây dựng nhà thờ dòng họ còn chậm, chưa có nhiều tiến triển.
2. Việc xây dựng quỹ dòng họ, vận động các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân công đức, ủng hộ quĩ của họ hiện tại còn rất hạn chế, khó khăn, dẫn đến nhiều hoạt động dòng họ rất muốn tổ chức nhưng chưa có kinh phí nên không thể tổ chức được như: chúc thọ cho các cụ cao niên trong dòng họ, hoạt động khuyến học, khuyến tài, thăm hỏi, trợ giúp các gia đình thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
 
PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
 
1. Duy trì việc thờ cúng tổ tiên, chăm nom và có kế hoạch cải tạo nghĩa trang dòng họ, do hiện nay đã bị xuống cấp.
Hội đồng Gia tộc đã khảo sát thực tế và quyết định sẽ tiến hành tư bổ trước tháng 10 âm lịch năm 2023. Qua khảo sát chi phí tu bổ dự kiến khoảng 30.000.000đ, sẽ tiến hành thu mỗi đầu đinh 200.000đ để lấy kinh phí tu bổ nghĩa trang họ. Khi nào triển khai, Hội đồng Gia tộc sẽ thành lập Ban kiến thiết, tiến hành thu đóng góp trước mồng 5 tháng 10 âm lịch để tiến hành tu bổ.
 
2. Tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng Gia tộc, triển khai việc thực hiện Quy ước dòng họ năm 1983 và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Gia tộc.
Với các thành viên đã qua đời hoặc tuổi đã cao cần tìm nguồn nhân sự kế cận để thay thế cho phù hợp. Một số thành viên Hội đồng gia tộc thiếu nhiệt huyết cũng cần được xem xét  thay thế nhân sự mới.
 
3. Triển khai việc xây dựng quỹ dòng họ, thu quỹ dòng họ.
Hiện nay quỹ dòng họ còn khoảng hơn 5 triệu đồng, theo quy chế sắp tới dòng họ sẽ chi tham gia hội làng là 1.500.000 đồng, đóng quỹ họ Đồng Chí Linh dự kiến 2 triệu, tạ mộ nghĩa trang 500.000đ, phông tổ chức giỗ họ 560.000 đồng. Như vậy là quỹ dòng họ không còn nhiều, và có thể năm nay chúng ta cần tiếp tục đóng góp bổ sung để duy trì các hoạt động như thăm viếng người đau ốm,...
 
4. Duy trì tổ chức việc thăm hỏi người đau yếu, phúng viếng người qua đời. Có kế hoạch tổ chức các hoạt động khuyến học, chúc thọ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 
Từ năm 2023,Hội đồng gia tộc thống nhất tạm thu mỗi đầu đinh từ 18 tuổi trở lên 100.000 đồng/năm để ứng tổ chức phúng viếng thành viên trong dòng họ qua đời trong năm đó. Nếu trong năm còn thừa thì sẽ chuyển sang năm tiếp theo, nếu thiếu thì sẽ thu tiếp.
 
Việc tạm thu này sẽ giúp giảm bớt công việc cho các thành viên trong Ban hội đồng khi có việc hiếu, đồng thời hạn chế trường hợp các đầu đinh vì lý do công việc không thể đóng hoặc nhờ người đóng tiền phúng viếng được kịp thời.
 
Bà con lưu ý, khi các chi họ có việc hiếu, Ban Liên lạc họ Đồng thành phố sẽ cử đoàn đến tham hỏi, phúng viếng và chia buồn cùng gia đình. Đề nghị các thành viên dòng họ, khi nhận được thông báo đoàn vào việc thì cùng tham gia để đoàn được đông và trang nghiêm hơn.
 
5. Tổ chức việc biên soạn và cập nhập gia phả dòng họ.
Theo quy định gia phả dòng họ 10 năm cập nhập và xuất bản 1 lần. Tuy nhiên, hơn 20 năm nay dòng họ chưa cập nhật được gia phả mới. Công việc này hết sức khó khăn, vì vậy chúng ta sẽ quyết tâm từ nay đến giỗ tổ năm 2025 sẽ hoàn thành biên soạn gia phả mới.
 
6. Tích cực tham gia các hoạt động của Họ Đồng Việt Nam, Họ Đồng thành phố Chí Linh.
 
7. Tổ chức cho con cháu dòng họ tham gia Đại Lễ cầu siêu, cầu quốc thái dân an, tưởng niệm 693 Ngài Nhị tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương nhập niết bàn và gặp mặt, giao lưu họ Đồng toàn quốc lần thứ 5 năm 2020 tại thành phố Cần Thơ.
 
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa bà con!
Nhìn lại chặng đường 3 năm qua, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, hơn ai hết, chúng ta luôn biết ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì, các người con họ Đồng Bá đã luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
Trong quá trình tồn tại và phát triển của dòng họ chúng ta, tôi tin tưởng rằng với tấm lòng tất cả vì cội nguồn dòng họ, vì một tương lai tươi sáng của mỗi thành viên, dòng họ chúng ta sẽ quyết tâm đoàn kết để chung tay dòng họ ngày càng sinh sôi, phát triển, lớn mạnh cùng quê hương đất nước. 
Một lần nữa xin thay mặt cho Hội đồng gia tộc tôi xin trân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các quý vị thân tộc trong dòng họ đã không quản ngại đường xa và đã có mặt đông đủ tại buổi lễ giỗ tổ họ Đồng Bá ngày hôm nay, xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.
Xin trân thành cảm ơn!

 
© Ghi rõ nguồn "Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương: http://hodongba.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Fanpage Họ đồng Việt Nam
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,740
  • Tháng hiện tại22,391
  • Tổng lượt truy cập6,883,100
Câu đối trái
Câu đối phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây