Danh sách các thôn, khu dân cư ở thành phố Chí Linh

Thứ ba - 12/07/2016 05:35
Chí Linh là một thành phố ở phía bắc tỉnh Hải Dương, thuộc vùng tam giác kinh tế: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Năm 2010, huyện Chí Linh đã được Chính phủ nâng cấp thành thị xã và đến ngày 1 tháng 3 năm 2019, thị xã Chí Linh chính thức trở thành thành phố thứ hai của tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi thành lập, thành phố Chí Linh có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 phường: An Lạc, Bến Tắm, Chí Minh, Cổ Thành, Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Phả Lại, Sao Đỏ, Tân Dân, Thái Học, Văn An, Văn Đức và 5 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ. Từ ngày 01/6/2019, thành phố Chí Linh có 156 thôn, khu dân cư (38 thôn, 118 khu dân cư). Danh sách cụ thể như sau:
Một góc phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Một góc phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
STT Xã, phường Thôn, khu dân cư
1 PHƯỜNG SAO ĐỎ 1. KDC Hưng Đạo
2 2. KDC Hùng Vương
3 3. KDC Nguyễn Trãi 1
4 4. KDC Nguyễn Trãi 2
5 5. KDC Thái Học 1
6 6. KDC Thái Học 2
7 7. KDC Thái Học 3
8 PHƯỜNG PHẢ LẠI 1. KDC Bình Dương
9 2. KDC Bình Giang
10 3. KDC Cao Đường (Lác)
11 4. KDC Đông Sơn
12 5. KDC Ngọc Sơn
13 6. KDC Phao Sơn (Phao Tràng)
14 7. KDC Thạch Thủy
15 8. KDC Bình Dương
16 9. KDC Lý Thường Kiệt
17 10. KDC Nguyễn Trãi
18 11. KDC Thái Học
19 12. KDC Trần Hưng Đạo
20 13. KDC tập thể công nhân Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại
21 PHƯỜNG THÁI HỌC 1. KDC Ninh Chấp 5
22 2. KDC Ninh Chấp 6
23 3. KDC Ninh Chấp 7
24 4. KDC Lạc Sơn
25 5. KDC Miễu Sơn
26 6. KDC Mít Sắt
27 PHƯỜNG CỘNG HÒA 1. KDC Bích Động – Tân Tiến
28 2. KDC Cầu Dòng
29 3. KDC Chi Ngãi 1
30 4. KDC Chi Ngãi 2
31 5. KDC Lôi Động
32 6. KDC Thông Cống – Hàm Ếch
33 7. KDC Tiền Định
34 8. KDC Tiên Sơn
35 9. KDC Chúc Cương
36 10 KDC Chúc Thôn
37 PHƯỜNG VĂN AN 1. KDC Hữu Lộc
38 2. KDC Kiệt Đoài (từ 1/6/2019 sát nhập KDC Trại Mới với KDC Kiệt Đoài)
39 3. KDC Kiệt Đông (từ 1/6/2019 sát nhập KDC Núi Đá với KDC Kiệt Đông)
40 4. KDC Kiệt Thượng
41 5. KDC Kinh Trung
42 6. KDC Kỳ Đặc (Kiệt Đặc)
43 7. KDC Trại Sen
44 8. KDC Trại Thượng
45 9. KDC Tường
46 PHƯỜNG CHÍ MINH 1. KDC Nhân Hưng (từ 16/2019 sát nhập KDC An Hưng với KDC Nhân Hậu (Cùa Kẹm)).
47 2. KDC Chùa Vần (Thanh Trung – Bảng)
48 3. KDC Đồi Thông
49 4. KDC Khang Thọ (Cùa)
50 5. KDC Mật Sơn
51 6. KDC Nẻo
52 7. KDC Thanh Trung
53 8. KDC Văn Giai (Cùa)
54 PHƯỜNG HOÀNG TÂN 1. KDC Bến Tắm
55 2. KDC Đại Bát
56 3. KDC Đại Bộ (Cự Bộ)
57 4. KDC Đại Tân
58 5. KDC Đọ Xá
59 6. KDC Đồng Tân (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Minh Tân với KDC Đồng Tróc)
60 PHƯỜNG BẾN TẮM 1. KDC Khu 3
61 2. KDC Phú Lợi (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Khu 9 với KDC Hố Gồm).
62 3. KDC Bắc Nội (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Trại Mét với KDC Bắc Nội).
63 4. KDC Chế Biến (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Nguyễn Trãi với KDC Chế Biến).
64 5. KDC Trung Tâm (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Tân An với KDC Trung Tâm).
65 6. KDC Hố Dầu
66 7. KDC Trường Quan (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Khu 2 với KDC Trại Quan (Trại Quang)).
67 8. KDC Trại Gạo
68 PHƯỜNG AN LẠC 1. KDC An Bài
69 2. KDC Bờ Chùa
70 3. KDC Bờ Đa (Bờ Dót)
71 4. KDC Bờ Dọc
72 5. KDC Đại (Lạc Đạo – Dược Đậu Trang)
73 6. KDC Đồng Vày
74 7. KDC Trại Nẻ
75 PHƯỜNG CỔ THÀNH 1. KDC An Ninh
76 2. KDC Cổ Châu (từ 16/2019 sát nhập KDC Cổ Châu (Dâu) với KDC Cải Cách)
77 3. KDC Đồng Tâm (Trại Chuối)
78 4. KDC Hòa Bình
79 5. KDC Lý Dương (Chiền Dương)
80 6. KDC Nam Đoài
81 7. KDC Nam Đông (Nam Gián Trang)
82 8. KDC Ninh Giàng (Gốm)
83 9. KDC Phao Tân
84 10. KDC Thành Lập
85 11. KDC Thông Lộc
86 12. KDC Tu Ninh
87 PHƯỜNG ĐỒNG LẠC 1. KDC Mạc Ngạn
88 2. KDC Tế Sơn
89 3. KDC Thủ Chính
90 4. KDC Trụ Hạ
91 5. KDC Trụ Thượng
92 PHƯỜNG HOÀNG TIẾN 1. KDC Tân Tiến (từ 1/6/2019 sát nhập với KDc Tân Tiến với KDC Ngũ Đài)
93 2. KDC Đồng Cống
94 3. KDC Hoàng Gián Cũ (Vàng Gián)
95 4. KDC Hoàng Gián Mới
96 5. KDC Phục Thiện
97 6. KDC Trại Trống
98 7. KDC Trung Tâm
99 PHƯỜNG TÂN DÂN 1. KDC Giang Hạ (Lục Dương Hạ)
100 2. KDC Giang Thượng (Dương Thượng)
101 3. KDC Kỹ Sơn Dưới (Trang Kỳ Sơn )
102 4. KDC Kỹ Sơn Trên (Trang Kỳ Sơn )
103 5. KDC Mạc Động
104 6. KDC Nội (Trang Nội)
105 7. KDC Triều (Đông Đôi Trang)
106 8. KDC Tư Giang
107 9. KDC Vọng Cầu (từ 1/6/2019 sát nhập KDC Vọng Thúc (Vọng Phúc) với KDC Cầu Quan)
108
PHƯỜNG VĂN ĐỨC
Từ ngày 1/3/2019 sát nhập xã Văn Đức với xã Kênh Gianh thành lập phường Văn Đức
1. KDC Bến Đò
109 2. KDC Bích Nham
110 3. KDC Bích Thủy
111 4. KDC Đông Xá (Đông Trang)
112 5. KDC Kênh Mai 1 (Cổ Liễn)
113 6. KDC Kênh Mai 2 (Cổ Kênh)
114 7. KDC Khê Khẩu (Viên)
115 8. KDC Vĩnh Đại 7 (Đày)
116 9. KDC Vĩnh Đại 10
117 10. KDC Vĩnh Long
118 11. KDC Kênh Giang (từ ngày 1/6/2019 sát nhập KDC Tân Lập với KDC Nam Hải).
119 XÃ BẮC AN 1. Thôn Bãi Thảo 1
120 2. Thôn Bãi Thảo 2
121 3. Thôn Bãi Thảo 3 (Góc Nách)
122 4. Thôn Chín Hạ
123 5. Thôn Chín Thượng
124 6. Thôn Mệnh Trường (từ ngày 1/6/2019 sát nhập thôn Cổ Mệnh với thôn Trường An)
125 7. Thôn Lộc Đa
126 8. Thôn Trại Sắt
127 9. Thôn Vành Liệng
128 XÃ HƯNG ĐẠO 1. Thôn Bắc Đẩu (Vạn Yên – Kiếp)
129 2. Thôn Dinh Sơn
130 3. Thôn Dược Sơn (Bạc)
131 4. Thôn Kim Điền (Nòn)
132 5. Thôn Ngọc Tân
133 6. Thôn Phượng Sơn (Nái)
134 7. Thôn Vạn Yên (Vòi Phố)
135 8. Thôn Vườn Đào
136 XÃ LÊ LỢI 1. Thôn Tân Trường 
137 2. Thôn Thị Tứ
138 3. Thôn An Lĩnh
139 4. Thôn An Mô (Mo)
140 5. Thôn Bến
141 6. Thôn Đa Cốc  (Cốc)
142 7. Thôn Lương Quan
143 8. Thôn Thanh Tân
144 9. Thôn Thanh Tảo (Gạo)
145 10. Thôn Trung Quê
146 XÃ NHÂN HUỆ 1. Thôn Bạch Đằng
147 2. Thôn Chí Linh 1
148 3. Thôn Chí Linh 2
149 4. Thôn Chí Linh 3
150 5. Thôn Đáp Khê
151 XÃ HOÀNG HOA THÁM 1. Thôn Tân Lập
152 2. Thôn Đá Bạc (từ 1/6/2019 sát nhập với thôn Đá Bạc 1 với thôn Đá Bạc 2).
153 3. Thôn Đồng Châu
154 4. Thôn Hố Giải
155 5. Thôn Hố Sếu
156 6. Thôn Thanh Mai
© Ghi rõ nguồn "Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương: http://hodongba.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều
Fanpage Họ đồng Việt Nam
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,436
  • Tháng hiện tại26,045
  • Tổng lượt truy cập6,886,754
Câu đối trái
Câu đối phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây