Nghị quyết Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá ngày 01/2/2020

Thứ ba - 15/02/2022 08:49
Vào hồi 14h30, ngày 01 tháng 02 năm 2020 tại nhà ông Đồng Bá Trận - trưởng tộc họ Đồng Bá, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, KDC. Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Hội đồng Gia tộc lần thứ nhất năm 2020
HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐỒNG BÁ
KDC. KHÊ KHẨU, P. VĂN ĐỨC,
TP. CHÍ LINH, T. HẢI DƯƠNG
_________________________
Số: 01/NQ-HĐGT2020
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
 
Hải Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG GIA TỘC
---------------------
Vào hồi 14h30, ngày 01 tháng 02 năm 2020 tại nhà ông Đồng Bá Trận - trưởng tộc họ Đồng Bá, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, KDC. Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Hội đồng Gia tộc lần thứ nhất năm 2020 với sự tham gia của các thành viên:
 
1. Ông Đồng Bá Binh
2. Ông Đồng Bá Viên
3. Ông Đồng Bá Sơn
4, Bà Trần Thị Thanh
5. Ông Đồng Bá Chinh
6. Ông Đồng Bá Lục
7. Ông Đồng Bá Kiên
8. Ông Đồng Bá Sự
9. Anh Đồng Bá Tuyến
10. Ông Đồng Bá Sáng
11. Ông Đồng Bá Hiền
12. Ông Đồng Bá Năm
13. Ông Đồng Bá Vinh
14. Ông Đồng Bá Quả
15. Ông Đồng Bá Chuyển
16. Ông Đồng Bá Cánh

Hội nghị thống nhất cử ông Đồng Bá Binh – Trưởng ban Hội đồng Gia tộc chủ trì Hội nghị, ông Đồng Bá Chuyển làm Thư ký Hội nghị.
Sau khi thảo luận, với sự nhất trí của 100 % thành viên tham dự Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, KDC. Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương:

QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Gia tộc Họ Đồng Bá
Hội đồng Gia tộc Họ Đồng Bá sau khi kiện toàn gồm 21 thành viên. Danh sách cụ thể như sau:
STT Họ và tên Ngành Nhiệm vụ Số điện thoại
1. Ông Đồng Bá Trận Ngành 1 Trưởng họ 0
2. Ông Đồng Bá Binh Ngành 1 Trưởng ban Hội đồng Gia tộc  
3. Ông Đồng Bá Hiền Ngành 2 Phó ban phụ trách tài chính, thủ quỹ  
4. Ông Đồng Bá Quả Ngành 3 Phó ban  
5. Anh Đồng Bá Tuyến Ngành 1 Thư ký  
6. Ông Đồng Bá Viên Ngành 1 Ủy viên  
7. Ông Đồng Bá Sơn Ngành 1 Ủy viên  
8. Bà Trần Thị Thanh Ngành 1 Ủy viên  
9. Ông Đồng Bá Chinh Ngành 1 Ủy viên  
10. Ông Đồng Bá Lục Ngành 1 Ủy viên  
11. Ông Đồng Bá Kiên Ngành 1 Ủy viên  
12. Ông Đồng Bá Sự Ngành 1 Ủy viên  
13. Ông Đồng Bá Sáng Ngành 1 Ủy viên  
14. Ông Đồng Bá Thiệu Ngành 2 Ủy viên  
15. Ông Đồng Bá Năm Ngành 2 Ủy viên  
16. Ông Đồng Bá Vinh Ngành 2 Ủy viên  
17. Ông Đồng Bá Đường Ngành 2 Ủy viên  
18. Ông Đồng Bá Chuyển Ngành 3 Ủy viên  
19. Ông Đồng Bá Đệ Ngành 3 Ủy viên  
20. Ông Đồng Bá Cánh Ngành 3 Ủy viên  
21. Ông Đồng Bá Bông Ngành 3 Ủy viên  
Hội đồng Gia tộc sau khi kiện toàn chính thức hoạt động từ ngày 01/02/2020 theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng gia tộc Họ Đồng Bá.

Điều 2. Tổ chức Giỗ tổ năm 2020
2.1. Theo nghị quyết của dòng họ, ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 09/02/2020) dòng họ sẽ tổ chức Lễ giỗ cụ Thượng tổ Đồng Bá Trung.
2.2. Đối tượng góp giỗ: Tất cả thành viên trong dòng tộc, không hạn chế về số lượng. Mỗi hộ có tối thiểu 01 thành viên tham gia.
2.3. Mức đóng góp: 100.000 đồng/người. Số tiền đóng góp dùng để mua sắm lễ và làm cỗ giỗ Tổ.
2.4. Các chi, ngành thống kê danh sách các cụ từ 80 tuổi trở lên để bà Đồng Thị Xây mừng tuổi các cụ vào ngày giỗ tổ.
2.4. Các ông trường chi, trưởng ngành triển khai tới các thành viên trong dòng họ triển khai việc thu tiền góp giỗ và quỹ dòng họ, thống kết các cụ trên 80 tuổi, hoàn thành và tổng hợp vào 14h00 thứ năm ngày 13 tháng Giêng (06/02/2020) tại nhà trưởng họ.
 
Điều 3. Triển khai thu quỹ và thống nhất thu/chi tài chính của dòng họ
3.1. Từ năm 2020, dòng họ thống nhất thu quỹ hàng năm để tổ chức hoạt động của dòng họ.
3.2. Định mức thu quỹ họ hàng năm: 50.000 đồng/hộ/năm, không phân biệt. Thời gian thu hoàn thành trước ngày giỗ Tổ 16 tháng Giêng hàng năm.
3.3. Định mức thu/chi các hoạt động của dòng họ:
STT Hạng mục chi Định mức Quy định
1. Thăm hỏi người đau ốm nặng phải đi viện điều trị 100.000đ/người/lần/năm Tiền thăm hỏi gửi trực tiếp cho người ốm, không mua quà.
2. Phúng viếng người qua đời Mỗi hộ đóng góp 20.000 đồng/đám hiếu - Mỗi thành viên nam trong dòng họ lập gia đình được tính là 01 hộ. Các hộ không theo tang ma khi qua đời dòng họ sẽ không có tránh nhiệm phúng viếng.
- Số tiền phúng viếng sau khi trừ tiền mua vòng hoa sẽ phúng viếng toàn bộ cho gia đình tang chủ.
3. Đóng góp cho Quỹ Họ Đồng thành phố Chí Linh Theo nghị quyết của Ban Liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh Theo Quy định hàng năm của Ban Liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh
- Năm 2019: 500.000 đồng/họ/năm
- Từ năm 2020: 1.000.000 đồng/họ/năm
4. Tham gia góp lễ Hội đền Khê Khẩu hàng năm 1.500.000 đồng - Bao gồm tiền lễ và tiền bồi dưỡng các chân kiệu.
5. Giỗ các chi họ Đồng Văn, Đồng Thế ở KDC Khê Khẩu (nếu được mời) 300.000 đồng/đám  
6. Chúc mừng Đại hội Đại biểu Họ Đồng thành phố Chí Linh Lẵng hoa 500.000 đồng  
7. Hương khói nghĩa trang dòng họ và tạ mộ hàng năm 500.000 đồng/năm  
8. Giỗ cụ Tổ nhưng không mở (giỗ giối) Mỗi thành viên Hội đồng gia tộc đóng góp 100.000 đồng/người - Số tiền đóng góp dùng để sắm lễ và làm cỗ cúng Tổ.
9. Thành viên còn trẻ trong các gia đình, các cụ cao tuổi không theo ma khi qua đời 300.000 đồng/trường hợp  
10. Lễ thắp hương tại ban thờ nhà Trưởng tộc nhân Tết nguyên đán hằng năm 500.000 đồng/năm Thường trực Hội đồng Gia tộc phụ trách mua và dâng lễ.
10. Các nội dung thu/chi khác Hội đồng Gia tộc sẽ thảo luận và thống nhất sau. Với các trường hợp đột xuất Thường trực Hội đồng sẽ chủ động thu/chi và báo cáo lại Hội đồng vào buổi họp gần nhất.
3.4. Hàng năm, vào ngày giỗ Tổ 16 tháng giêng người phụ trách tài chính của Hội đồng Gia tộc sẽ có trách nhiệm tổng kết và báo cáo thu chi quỹ dòng họ.
 
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.
Nghị quyết hội nghị đã được các thành viên tham dự thông qua và thống nhất thi hành.
 
THƯ KÝ CUỘC HỌP
 
 
 
Đồng Bá Chuyển
TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Đồng Bá Binh
 
 
 
© Ghi rõ nguồn "Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương: http://hodongba.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Fanpage Họ đồng Việt Nam
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,337
  • Tháng hiện tại25,946
  • Tổng lượt truy cập6,886,655
Câu đối trái
Câu đối phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây