Nghị quyết Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá ngày 12/02/2023

Chủ nhật - 12/02/2023 07:28
Vào hồi 14h30, ngày 12 tháng 02 năm 2023 tại nhà ông Đồng Bá Trận - trưởng tộc họ Đồng Bá, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, KDC. Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Hội đồng Gia tộc lần thứ hai năm 2023.
HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐỒNG BÁ
KDC. KHÊ KHẨU, P. VĂN ĐỨC,
TP. CHÍ LINH, T. HẢI DƯƠNG
_________________________
Số: 02/NQ-HĐGT2023
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
 
Hải Dương, ngày 12 tháng 02 năm 2023
 

 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG GIA TỘC
---------------------
Vào hồi 14h30, ngày 12 tháng 02 năm 2023 tại nhà ông Đồng Bá Trận - trưởng tộc họ Đồng Bá, Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, KDC. Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Hội đồng Gia tộc lần thứ hai năm 2023 với sự tham gia của các thành viên:
 
1. Ông Đồng Bá Trận
2. Ông Đồng Bá Binh   
3. Ông Đồng Bá Hiền
4. Anh Đồng Bá Tuyến
5. Ông Đồng Bá Khoa (Viên)
6. Ông Đồng Bá Sơn
7. Bà Trần Thị Thanh
8. Ông Đồng Bá Chinh
9. Ông Đồng Bá Lục     
10. Ông Đồng Bá Kiên (Hải)
11. Ông Đồng Bá Năm
12. Ông Đồng Bá Chuyển
13. Ông Đồng Bá Bông 
14. Ông Đồng Bá Đoán
15. Ông Đồng Bá Thiệu

Hội nghị thống nhất cử ông Đồng Bá Binh – Chủ tịch Hội đồng gia tộc chủ trì Hội nghị, ông Đồng Bá Chuyển làm Thư ký Hội nghị.
Sau khi thảo luận, với sự nhất trí của 100 % thành viên tham dự Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, KDC. Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương:
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc tổ chức tham gia Hội làng Khê Khẩu xuân Quý Mão 2023
Theo giấy mời của chính quyền KDC, họ Đồng Bá sẽ tham gia rước kiệu tại Hội làng Khê Khẩu xuân Quý Mão 2023.
+ Chân kiệu: Dòng họ sẽ cử 07 thành viên nữ (ngành 1: 3 người, ngành 2: 2 người, nghành 3: 2 người) tham gia rước kiệu. Thời gian tập trung: Đúng 06 giờ ngày 21/02/2023 (tức ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch) các chân kiệu phải có mặt tại sân đình để tham gia rước kiệu. Sau khi tham gia rước kiệu, 07 thành viên được KDC mời cơm tại đình làng (không phải đóng góp) và họ bồi dưỡng mỗi chân kiệu là 100.000đ/người.
+ Sắm lễ: Giao cho bà Đồng Thị Thanh chuẩn bị 01 mâm lễ (kính phí: 500.000đ) chuyển lên đình trước 14 giờ chiều ngày 20/02/2023 (mùng 1 tháng 2 âm lịch) để dòng họ tổ chức dâng lễ.
+ Công tác tổ chức: 14 giờ chiều ngày 20/02/2023 (mùng 1 tháng 2 âm lịch), tất cả thành viên Hội đồng gia tộc có mặt tại sân đình để tổ chức dâng lễ Thành hoàng làng. Sáng ngày 21/02/2023 (mùng 2 tháng 2 âm lịch), tất cả thành viên Hội đồng Gia tộc cùng tham gia rước kiệu với kiệu do dòng họ phụ trách.
 
Điều 2. Kiện toàn Hội đồng Gia tộc Họ Đồng Bá
Thống nhất cho ông Đồng Bá Vinh xin rút khỏi Hội Đồng gia tộc.
Mở rộng thường trực Hội đồng Gia tộc từ 4 thành viên nên 6 thành viên (Bổ sung thêm ông Đồng Bá Đoán và ông Đồng Bá Cánh).
Hội đồng Gia tộc Họ Đồng Bá sau khi kiện toàn gồm 21 thành viên. Danh sách cụ thể như sau:
STT Họ và tên Ngành Nhiệm vụ
1. Ông Đồng Bá Trận Ngành 1 Trưởng họ,
Trưởng ngành 1
2. Ông Đồng Bá Binh Ngành 1 Chủ tịch Hội đồng Gia tộc
3. Ông Đồng Bá Hiền Ngành 2 Trưởng ngành 2,
Thư ký phụ trách tài chính, thủ quỹ
4. Ông Đồng Bá Kiên (Quả) Ngành 3 Trưởng ngành 3,
Ủy viên Thường trực
5. Ông Đồng Bá Đoán Ngành 1 Ủy viên Thường trực
6. Ông Đồng Bá Cánh Ngành 3 Ủy viên Thường trực
7. Anh Đồng Bá Tuyến Ngành 1 Ủy viên
8. Ông Đồng Bá Khoa (Viên) Ngành 1 Ủy viên
9. Ông Đồng Bá Sơn Ngành 1 Ủy viên
10. Bà Trần Thị Thanh Ngành 1 Ủy viên
11. Ông Đồng Bá Chinh Ngành 1 Ủy viên
12. Ông Đồng Bá Lục Ngành 1 Ủy viên
13. Ông Đồng Bá Kiên Ngành 1 Ủy viên
14. Bà Nguyễn Thị Tươi (Sự) Ngành 1 Ủy viên
15. Ông Đồng Bá Sáng Ngành 1 Ủy viên
16. Ông Đồng Bá Thiệu Ngành 2 Ủy viên
17. Ông Đồng Bá Năm Ngành 2 Ủy viên
18. Ông Đồng Bá Đường Ngành 2 Ủy viên
19. Ông Đồng Bá Chuyển Ngành 3 Ủy viên
20. Ông Đồng Bá Đệ Ngành 3 Ủy viên
21. Ông Đồng Bá Bông Ngành 3 Ủy viên

Điều 3. Thống nhất quy chế tổ chức các ngày giỗ của dòng họ.
3.1. Các ngày giỗ do dòng họ tổ chức hằng năm
STT Họ và tên Ngày giỗ
01. Cụ thượng tổ Đồng Bá Trung 16 tháng giêng
02. Cụ thượng tổ bà Nguyễn Thị Vân 05 tháng10
03. Cụ Đồng Bá Thâm, con trai trưởng của cụ thượng tổ 16 tháng 8
04. Cụ Nguyễn Thị Xuân, con dâu trưởng của cụ Thượng tổ 08 tháng 10
05. Cụ Đồng Bá Tham, con trai thứ hai của cụ thượng tổ. 25 tháng 10
06. Cụ Đồng Bá Tặng, cháu đích tôn của cụ thượng tổ 14 tháng 6
07. Vợ cụ Đồng Bá Tặng, cháu dâu của cụ thượng tổ 01 tháng 11

3.2. Việc tổ chức các ngày giỗ của dòng họ
+ Giỗ cụ Thượng tổ ông mở cả họ tham gia cúng tổ vào các năm chẵn, các năm còn lại, thành viên Hội đồng tham gia cúng giỗ. Tùy tình hình thực tế có thể điều chỉnh cho phù hợp.
+ Giỗ cụ Thượng tổ bà hằng năm thành viên Hội đồng tham gia cúng giỗ. Tùy tình hình thực tế, có thể mở cho cả họ tham gia cúng giỗ.
+ Các ngày giỗ còn lại, dòng họ ủy quyền cho ông Trưởng tộc tổ chức cúng giỗ. Kinh phí: 300.000đ/đám giỗ.
+ Với các năm dòng họ mở giỗ, các thành viên tham gia đóng góp theo nghị quyết của Hội đồng gia tộc. Các thành viên bận không tham gia được, gửi tiền hương hoa tối thiểu: 50.000đ/đinh.
+ Năm nay 2023, giỗ cụ Thượng tổ ông (16/01 âm lịch) mở rộng, giỗ cụ Thượng tổ bà (05/10 âm lịch) sẽ do Hội đồng Gia tộc tổ chức. Dự kiến năm 2024 giỗ cụ Thượng tổ ông (16/01 âm lịch) sẽ do Hội đồng Gia tộc tổ chức, giỗ cụ Thượng tổ bà (05/10 âm lịch) sẽ tổ chức mở rộng.

Điều 4. Các hoạt động của dòng họ năm 2023.
4.1. Thu tiền phúng viếng: 100.000đ/đầu đinh. Các chi, ngành thu xong trước ngày 30 tháng giêng.
4.2. Thu tiền quỹ họ: 50.000đ/đinh. Các chi, ngành thu xong trước ngày 05 tháng 10 âm lịch.
4.3. Thu tiền tư sửa, tôn tạo nghĩa trang dòng họ: 200.000đ/đinh. Các chi, ngành thu xong trước ngày 05 tháng 10 âm lịch.
4.4. Thành lập Ban Kiến thiết tư sửa, tôn tạo nghĩa trang dòng họ, gồm các thành viên sau:
+ Ông Đồng Bá Binh
+ Ông Đồng Bá Trận
+ Ônng Đồng Bá Hiền
+ Ông Đồng Bá Kiên (Quả)
+ Ông Đồng Bá Đoán
+ Ông Đồng Bá Cánh
+ Ông Đồng Bá Chinh
+ Ông Đồng Bá Năm
Ban Kiến thiết có nhiệm vụ tổng hợp đóng góp của thành viên trong dòng họ, lên phương án thi công cải tạo nghĩa trang dòng họ, tổ chức thi công và giám sát quá trình thi công, quyết toán thu chi và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết toán thu chi
5.1. Giỗ họ
+ Tổng thu (1): 16.060.000đ
+ Tổng chi (2): 15.957.000đ
+ Phong bì khách mời (3): 900.000đ
+ Còn lại (4) = (1)-(2)+(3): 1.003.000đ
Số tiền còn lại chuyển vào quỹ họ
5.2. Quỹ họ
+ Tồn trước (5): 5.716.000đ
+ Cộng số tiền chuyển từ quỹ họ (6)=(5)+(4): 6.719.000đ

Điều 6. Về việc theo họ của các thành viên
+ Đồng ý cho cụ Phạm Thị Nhinh (bà Di) tiếp tục theo họ từ năm 2023. Các năm trước không phải truy thu đóng góp.
+ Các ông, bà trưởng chi, trưởng ngành, thành viên Hội đồng Gia tộc tổ chức thống kê, vận động các trường hợp nam 18 tuổi trở lên chưa theo họ, các thành viên là gái có nguyện vọng theo họ tham gia theo họ trước ngày 05 tháng 10 âm lịch. Các thành viên mới tham gia theo họ sẽ tham gia đóng góp từ năm 2023, các năm trở về trước không truy thu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Nghị quyết hội nghị đã được các thành viên tham dự thông qua và thống nhất thi hành. Các nội dung trước đây trái với nghị quyết này đều bị hủy bỏ.
 
THƯ KÝ CUỘC HỌP


 
 
 
Đồng Bá Chuyển
TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC
CHỦ TỊCH
 
 

 
Đồng Bá Binh
 
 
4

 
2
 
1
 
© Ghi rõ nguồn "Trang thông tin họ Đồng Bá, Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương: http://hodongba.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Fanpage Họ đồng Việt Nam
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,309
  • Tháng hiện tại25,918
  • Tổng lượt truy cập6,886,627
Câu đối trái
Câu đối phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây